Alias agenta

Při přidávání nebo editaci Agenta  v sekci Nastavení --> Agent jste mohli zaznamenat položku Alias

K čemu je to dobré?

Některé  společnosti nebo samotní agenti nechtějí zobrazovat své celé jméno v chatu nebo v odpovědích ve fóru Vaší báze znalostí. Pro tyto případy je možné využít Alias, což je další možná verze zobrazení agentova jména, viditelná i pro zákazníky.

Okno chatu

Formulář fóra

Poznámka: Tento Alias nebude použit v e-mailových šablonách! Šablony využívají proměnnou {$agentName}, což vyjadřuje Agentovo křestní jméno a příjmení.