Home > Technická podpora > FAQ > SQL chyba duplicitního vstupu v /scritps/track_visit.php

SQL chyba duplicitního vstupu v /scritps/track_visit.php

Je možné, že skript track_visit.php v podadresářích LiveAgent skriptů by způsobí chybu SQL "Duplicitní položka ... pro klíč PRIMARY"

I když se může zobrazit jako chyba, jedná se o očekávanou situaci a skript je správně zpracováván v kódu PHP. Pro urychlení provádění pro většinu návštěvníků se kód pokusí vložit nový záznam bez předchozí kontroly existence identického záznamu a v případě selhání (pokud takový záznam již existuje) aktualizuje existující záznam.