Home > Technická podpora > FAQ > Live chat tracking plugin

Live chat tracking plugin

Tento plugin umožňuje sledovat funkce javascript, při některé z následujících událostí:

  • při spuštění chatu
  • při ukončení chatu
  • při přidání zprávy agentem
  • při přidání zpávy zákazníkem

Plugin může pracovat s mnoha různými sledovacími nástroji, například Google Analytics.

Javascript knihovna sledovacího nástroje musí být součástí webové stránky, do které je intergrováno chat tlačítko. Jakmile nastane událost, která má být sledována, odešle LiveAgent server klientskému prohlížeči příkaz javascript, který jste uložili v konfiguraci pluginu, a skript se provede v prohlížeči klienta.

Nejlepším způsobem, jak otestovat javascript, který chcete uložit do konfigurace pluginu, je jednoduše jej spustit v konzole prohlížeče (např. v Google Chrome otevřete Nástroje pro vývojáře stisknutím klávesy [F12] a výberem karty Konzole). Pokud bude příkaz javasript pracovat v konzole na Vaší stránce, bude korektně fungovat i v případě, že jej nastavíte v konfiguraci pluginu.