Home > Technická podpora > FAQ > Limit počtu požadavků

Limit počtu požadavků

Jako bezpečnostní opatření používá LiveAgent na několika místech limit počtu požadavků.

Agenti, stejně jako návštěvníci, se mohou pokusit přihlásit (nebo změnit heslo) 10x za hodinu. Úspěšným přihlášením se čítač resetuje.

Reset hesla může být vyžádán 5x za hodinu. Po 20 pokusech o reset hesla s nesprávnými hodnotami jsou všechny požadavky na reset hesla zrušeny z důvodu ochrany proti útokům hrubou silou (Brute force attack)

API žádosti jsou limitovány počtem 180 za minutu pro API klíč.

Registrace nových návštěvníku jsou omezeny na 5 registrací za minutu z jedné IP adresy nebo celkově 500 registrací za hodinu.

Obsah kontaktního formuláře může být odeslán maximálně 2x za minutu z jedné IP adresy

Vyhledávání v bázi znalostí je limitováno 100 žádostmi za minutu.

Vlastní nastavení domény a vlastní nastavení domény báze znalostí může být uloženo maximálně 10x za minutu.

Upload souborů z URL je omezen na 20 za minutu z jedné domény.