Home > Technická podpora > FAQ > Proč nemohu vyčistit smazaný tiket poté, co byl sloučen?

Proč nemohu vyčistit smazaný tiket poté, co byl sloučen?

Pokud byl tiket sloučen s jiným, původní tiket bude mít stav "smazán". Tento původní "smazaný" tiket nezle zatím vyčistit, protože stále existuje v systému a je využíván novým tiketem, se kterým byl sloučen. Jakmile dojde ke smazání sloučeného tiketu, obsahujícího i ten starý, pak tento i všechny ostatní sloučené tikety mohou být ze systému vyčištěny.