Home > Technická podpora > FAQ > Automatická odpověď odesílateli nebyla odeslána

Automatická odpověď odesílateli nebyla odeslána

Pokud LiveAgent detekuje, že doručený e-mail byl odeslán automatickým skriptem, nebo je jakkoliv jinak automaticky generovaný e-mail nebo notifikační zpráva, nebude provedeno pravidlo Odeslat e-mail nebo Odpověďet, ale systém přidá zprávu do tiketu "Automatická odpověď odesílateli nebyla odeslána, protože doručený e-mail vypadá jako automatické upozornění".

Tato funkce byla implementována jako prevence před nekontrolovatelnou smyčkou e-mailů mezi automatizovanými poštovními službami: LiveAgent na straně jedné a nějaký další skript na straně druhé.

E-maily, které nebudou odpovězeny tímto pravidlem systému LiveAgent zahrnují také nevyžádané a hromadné e-maily. Dále také  e-maily, jejichž hlavička obsahuje: auto-submitted: auto-generated.