Home > Technická podpora > FAQ > Proč nejsou některé akce započítány v Přehledu značek?

Proč nejsou některé akce započítány v Přehledu značek?

V přehledu značek jsou sloupce se sledovanými akcemi a tyto se počítají POUZE u zanček, pokud byla značka přidána ke konkrétnímu ticketu před provedením konkrétní akce.
 
Např .: pokud máte pravidlo, které přidává značku s názvem „nový chat“ k počátečnímu chatu, pak vedle značky „nový chat“ v přehledu značek uvidíte počet „chatů“, ke kterým byla značka „nový chat“ automaticky přidána pravidlem při zahájení chatu.
 
Pokud ale přidáte značku „nový chat“ ručně k již spuštěnému chatu, nebude tento konkrétní spuštěný chat ve sloupci „Chaty“ započítán, protože nebyl přidán do chatu před skutečným zahájením chatu. Ale například počet „Dokončených chatů“ se zvýší od ukončení chatu po přidání značky.
 
Graf v přehledu značek funguje stejným způsobem - zobrazí data pro určitý „datový typ“, pokud k této akci (např. Zmeškaný chat) došlo poté, co byl ticket již označen značkou. Takže s konkrétním příkladem akce „zmeškaný chat“ by značka musela být přidána k ticketu automatickým pravidlem.