Verze LiveAgent

Seznam nových funkcí, stejně jako opravených chyb naleznete v protokolu změn (change log) na adrese http://dev.ladesk.com/all/

Neustále pracujeme na vývoji nových funkcí a opravách občasných chyb v aplikaci LiveAgent. Nově verze se obvykle vydávají přibližně jednou za 4 týdny, interval se však může měnit.

Označení verze aplikace sestává ze 4 čísel oddělených tečkou, např. 5.13.20.3

U každého plánovaného hlavního update se navýší druhé číslo, tedy např. z 5.13.x.x na 5.14.x.x

Mohou se objevit neplánované update (tzv. hotfix) kdy druhá číslice není navýšena. Tyto update obvykle obsahují kritické opravy, které nepočkají do dalšího plánovného update. Takové verze nemusí obsahovat změny oznámené k vydání v „další“ verzi.

Třetí číslice je navyšována při update databáze hlavní verze. Pokud hlavní verze neobsahuje změny databáze, je toto číslo 0. Příklad: verze 5.13.1.3 bude obsahovat jednu změnu databáze.

Poslední číslo se zvýší při každém novém sestavení aplikace, takže například pokud verze „opravy hotfix“ obsahuje pouze drobné změny v kódu aplikace, zvýší se pouze poslední číslo, např. 4.18.1.3 na  4.18.1.4