Home > Technická podpora > FAQ > Jak zálohujeme data v Cloudu?

Jak zálohujeme data v Cloudu?

Zákazníci jsou často zvědaví, jak jsou data LiveAgent zálohována. Aby byla zajištěna maximální spolehlivost a provozuschopnost, poskytujeme 2úrovňovou strukturu zálohování. Všechny účty hostované v cloudu služby LiveAgent jsou zálohovány tímto způsobem.

Systém zálohování na 2 úrovních


1. úroveň:  provádí se v reálném čase - data jsou replikována z master serveru na dva slave servery a v případě, že hlavní server přestane fungovat, je provoz bezešvě přepnut na záložní server

2. úroveň: je periodický (denní) obraz. Každý takový obraz pak uchováváme po dobu 15 dnů. Obrazy jsou uchovávány v jiném datacentru (Amazon S3) než aktivní backend (Linode), aby bylo zajištěno, že budeme mít přístup k datům i v případě, že celé datacentrum nebo poskytovatel bude mít výpadky nebo ztrátu dat.