Agenti a uživatelé

Agenti jsou lidé, kteří poskytují zákaznickou podporu. Ti, kteří mají administrátorskou roli, mohou navíc dohlížet na systém a konfigurovat jej.

Nastavení Agentů - Videonávod

Jestliže preferujete videonávody před textovými, shlédněte video níže:

Nastavení Agentů

Krok 1: Přejděte do Nastavení > Agenti

Krok 2: Klikněe na Vytvořit agenta . Zadejte jméno nového agenta a nastavte agentovu e-mailovou adresu a pohlaví.

Krok 3: Zvolte roli: Agent - může zobrazit tikety a odpovídat na ně, nebo Admin - může zobrazit tikety, odpovídat a provádět systémová nastavení.

Poznámka: Agent obdrží heslo e-mailem.

Po založení agenta můžete kliknutím na Upravit nastavit následující: 

E-mailové notifikace agenta

Přidat nebo odebrat agenta v oddělení, nastavit typ služby, kterou bude agent poskytovat v daném oddělení Define type of service agent will provide in departments

Nastavit podpis agenta. Může být připojen na konec všech odchozích zpráv.

Konfigurovat další pokročilá nastavení: Maximální zatížení chatu, Chat priorita a Úroveň.